Kasulikke viiteid


Sellele lehele koondame kasulikke nõuandeid talgujuhtidele. Loe ja jaga infot ka teistega.

Maa-ameti geoportaalist http://geoportaal.maaamet.ee saab objekti aadressi või katastritunnuse järgi leida, kas maatükil on looduskaitselisi või muinsuskaitselisi piiranguid.

Looduskaitse all oleva objekti osas võta kindlasti ühendust keskkonnaameti kohaliku regiooni töötajatega.

Kui plaanid talgutel võsatöid, loe siit, kuidas linde mitte häirida.

Riigimetsas või RMK maal asuva objekti puhul võta ühendust RMK kohaliku töötajaga.

Nii puude mahavõtmine kui ka võsa lõikamine tuleks kooskõlastada kohaliku omavalitsuse keskkonnaspetsialistiga, sest igas omavalitsuses on selliseks tegevuseks kehtestatud kord.

Avaliku lõkke tegemine tuleb kooskõlastada kohaliku päästeasutusega www.rescue.ee.

Kulu põletamine on keelatud alates lume sulamisest kuni sügisvihmade saabumiseni – siis on looduses tuleohtlik aeg. Tuleohtliku aja alguse määrab Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut www.emhi.ee.

Vanade hoonete lammutamisel tuleb olla väga tähelepanelik, kui hoones leidub asbesti. Asbesti sisaldav materjal iseenesest inimesele kahju ei tee, ohtlik on sissehingatav asbestitolm. Nõuanded www.asbest.ee.

Talgute käigus tekkinud või kogutud prügi käitlemine tuleb juba enne talguid läbi mõelda. Kokkukorjatud prügi tuleb talgute järel kindlasti viia selleks ettenähtud kohta Lisainfot prügi käitlemise kohta http://www.envir.ee/625.

Juhul, kui talgukoht eeldab liikluse ajutist ümbersuunamist, võta ühendust kohaliku konstaabliga www.politsei.ee.

Muinsuskaitseameti koduleht www.muinas.ee

Alljärgnevalt lähemalt mälestistest:

Miks on oluline teada, kas talguobjekti näol on tegemist mälestisega? 

Eestis on muinsuskaitse all ligi 24 000 kultuurimälestist. Suur osa nendest on halvas seisus ja kindlasti on omanikele suureks abiks kui neile talgute korras appi minnakse. Probleem võib tekkida siis kui inimesed tahavad teha head ja otsustavad mõne räämas koha ära koristada või vana hoone ära värvida, teadmata, et tegu võib olla mälestisega. Ja võivad sellega pöördumatut kahju tekitada.

Et mälestised ei saaks kas siis teadmatusest või asjatundmatu tegevuse läbi kahjustatud, on mälestistel ja nende lähiümbruses toimetamisel kehtestatud reeglid, mis on kirja pandud Muinsuskaitseseaduses ja mälestise kaitsekohustuse teatises. Igas maakonnas on oma muinsuskaitse inspektor, kes maakonna mälestistega tegeleb ja omanikule abiks on. Muinsuskaitseinspektorite kontaktid leiab Muinsuskaitseameti kodulehelt www.muinas.ee

Igal mälestisel on oma number ja kõik mälestised on kantud Kultuurimälestiste riikliku registrisse, mille leiab Muinsuskaitseameti kodulehelt www.muinas.ee pealkirja all Register ja Kultuurimälestiste riiklik register. Kultuurimälestiste registrist saab teha päringuid ja otsida mälestisi nii maakondade kui valdade kaupa. Seal on enamasti ka mõni sõna mälestisest ja vahel mõni fotogi lisatud. Kel huvi ja tahtmist, võib Muinsuskaitseameti kodulehelt leida muudki huvitavat mälestiste kohta.

Mida peaks talgujuht tegema kui talguobjektiks on mälestis?

Kõige olulisem on mälestise omanikuga talgute tegemine kokku leppida. Enamasti on küll talgujuht ka omanik kuid juhul kui mälestis kuulub riigile või kohalikule omavalitsusele võib talgujuhiks olla ka keegi teine. Enamasti teavad omanikud väga hästi, milliseid töid ja kuidas mälestisel teha võib. Siiski peaks kas omanik või talgujuht teavitama talgutöödest mälestisel ja selle ümbruses oma maakonna muinsuskaitseinspektorit. 

Küsimused mälestiste kohta teretulnud:
5079478
POP 5907 2315