Talgupäeva rahastajad




SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Agu Laius
www.kysk.ee
 
Toetus 38 400 eurot                          




Ma armastan aidata
annetuskeskkonnas toetajad
www.armastanaidata.ee
  


Siseministeerium
Marko Põld

Rahastas päästevahendite soetamist