PROOV
Teeme Ära prügitalgud on tänaseks inspireerinud     
sarnaseid koristusaktsioone korraldama juba 16 erineva riigi inimesi ning üheskoos erinevate riikide eestvedajatega on sündinud rahvusvaheline liikumine Let’s Do It!, mis ühendab aktiivseid kodanikke erinevates riikides, kes tahavad oma kodu ja ka terve maailma puhtamaks saamisele aktiivselt kaasa aidata
Näiteks nii?