Maailmakoristus 2012 tegevusplaan

Teeme Ära meeskonna tegevus Maailmakoristus 2012 aktsiooni ettevalmistamisel

  • Maailmakoristus 2012 idee laiem tutvustamine, eesmärgiga kaasa haarata eestvedajaid ja vabatahtlikke uutes riikides.
  • Juba kaasatud riikide eestvedajate toetamine ja nõustamine koristusaktsiooni ettevalmistamisel.
  • Prügikaardi ja universaalse tasuta tarkvaralahenduse pakkumine tiimidele ja vabatahtlikele. Inimeste kaasamine prügi kaardistamisse üle maailma.
  • Üleilmse ekspertide võrgustiku loomine, et selgitada välja olemasolevate käitluslahenduste ja mudelite seast kõige jätkusuutlikumad ning pakkuda nõu ja ideid erinevates riikides käitlussüsteemi reformimiseks vajalike sammude osas.

Projektgrupi kulu 2011-2012 nimetatud eesmärgi saavutamiseks ja tegevuste läbiviimiseks on 1.1 miljonit eurot. Rahvusvahelises toimkonnas tegutseb hetkel 80 eestlast ja 20 muu rahvuse esindajat.