Teeme Ära 2+2 talgupäev toimub 1. mail, järgides kehtivaid piiranguid ning 2+2 reeglit.

2+2 talgupäev tähendab, et innustame eestimaalasi ette võtma kõiki kevadisi töid ja tegemisi, mis on jõukohased teha kahekesi või pere ringis – olgu selleks aiatööd, kodune suurpuhastus või muu, mis just nüüd ära tegemist vajab.

Tähelepanu all on:

Igaühe looduskaitse...

... ja liigirikka niidulillede lapikese või putukahotelli rajamine. Üks tänavune üleskutse on märgata ja
toetada meid ümbritsevat elurikkust.

Loe lähemalt

Toiduraiskamise vähendamine

... ja kompostikasti ehitamine, et anda uus elu igapäevaselt köögis või aias tekkivatele biojäätmetele.

Üksteisest hoolimine

… ehk ohutult tegutsemine ja vaimsed vitamiinid, mis toetavad nii meid ennast kui ka meie lähedasi.

Praeguseks on kirjas

598

talgutegu

232

rajamisel lilleniitu

240

ehitamisel kompostikasti

#2x2talgupäev    #talgupäev    #teemeära

Pane oma talgutegu kirja