Teeme Ära 2+2 talgupäeva meeskond austab kõigi oma veebilehe külastajate privaatsust. Siit saate teada, milliseid andmeid oma veebikasutajate kohta kogume ja kuidas neid kasutame.

KUIDAS ME ANDMEID KOGUME?

Isikuandmeid kogume üksnes juhul, kui Te vastavad andmed sisestate või nende kasutamiseks nõusoleku annate. Andmed jõuavad meieni talgutegude kirjapanekul kodulehel oleva vormi kaudu.

KUIDAS ME KOGUTAVAID ANDMEID KASUTAME?

Talguteo kirjapanekul sisestatud asukoha kuvame ringiga kodulehel oleval kaardil küla või linna(osa) täpsusega. Sisestatud talgute arvu lisame kodulehel olevasse loendurisse.

E-posti aadresse ja telefoninumbrit kasutame vajadusel algatuse kohta info saatmiseks või tehtud talgute kohta info küsimiseks. Kodulehel ega mujal e-posti aadresse ei kuvata.

MILLISEID ANDMEID ME KOGUME?

Sinu nimi:
E-posti aadress:
Telefon:
Talguliik:
Millised tööd-tegemised plaanis on?:
Maakond:
Asukoht (linn, vald, tänav või linnaosa):

ISIKUANDMETE AVALIKUSTAMINE

Teeme Ära ei väljasta isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Kui Te edastate meile vabatahtlikult oma isikuandmeid, ei kasuta, töötle ega edasta me neid andmeid moel, mis ületaks selleks seatud norme või Teie poolt andmete kasutamise nõusolekuga kehtestatud piiranguid.

TURVALISUS

Hoiame Teie andmeid turvaliselt ning rakendame ettevaatusabinõusid, kaitsmaks Teie andmeid kadumise, kuritarvitamise ja muutmise eest.

ISIKUANDMETE UUENDAMINE

Teil on õigus oma isikuandmeid igal ajal näha ja uuendada. Selleks võite te saata meile e-kirja aadressil info@teemeara.ee või kontakteeruda meiega kirja või telefoni teel.

Käesolevate privaatsustingimuste muudatused avaldatakse käesoleval veebilehel, mis võimaldab Teil end jooksvalt hoiustatavate andmete ning nende kogumis- ja kasutamisviisidega kursis hoida. Küsimuste korral võta ühendust aadressil info@teemeara.ee

Privaatsustingimusi uuendati viimati 14.04.2021.