Talgujuhid kutsuvad: teeme ära! 28. aprill

Elva Postipoiss
28.04.2012

Gerda Kiipli, Elva väikelastekodu:
Elva Väikelastekodu heakorra talgud on saanud traditsiooniliseks ürituseks. Sel aastal oli võimalus liita need Teeme Ära projektiga, mis tundus olevat väga tore.


Lastekodu hoov on üsna suur. Kindlasti saaksime hakkama vaid oma maja töötajate ja laste jõuga, kuid see võtaks oluliselt kauem aega. Kevad aga ei oota ja tahab jõuda ka meie aeda, kuhu tal on palju rõõmsam tulla, kui hoov on korras. Glifford Simak on öelnud: "See ongi universumi saladus - keegi, kellel pole ükskõik." Ehk siis meie jaoks peitubki talgute erilisus osavõtjates, neis, kes hoolivad ja usuvad, et suudavad anda omalt poolt midagi, et asjad läheks korda. Elva Väikelastekodu tänab juba ette kõiki osavõtjaid ja soovime edu teistele talgukorraldajatele!

Marit Kiljako, Mahlamäe:
Oleme Mahlamäel talgupäeva korraldanud juba kolm aastat. Sel korral katsetame veidi veidra kombinatsiooniga ja paneme kokku kaks üritust "lastelaat+talgupäev". Mahlamäele on sündinud viimase paari aastaga arvestatav hulk lapsi ja kuna ka enda peres on kaks väikest last, siis tundus see hetkel oluline. Et asi teoks saaks, pidi keegi plaani vedama hakkama. Miks siis mitte mina!? 5. mai on ka Teeme ära! talgupäev, ühiselt tegutsemise ja heateo päev, tore traditsioon ja ei oskagi enam nii, et sel päeval ühiselt midagi ei tee. Loodame, et naaber, kes viitsib tulla ühele üritusele, saab innustust ja osaleb ka teisel.

Tarmo Riider, Sikamäe;
Kui seitse aastat tagasi perega maale kolisime, leidsime koos abikaasa Kristinaga, et meie kodu ja just kodukoha heaolu ei lõppe kinnistu piiriga. Et kogukonna õnn ja heaolu peitub lihtsates asjades, ühistes kokkuhoidvates tegemistes, väärtustes. Kuna Tilga on tore ja abivalmis küta, siis saame ka üheskoos kula paremaks muuta.

Perega rattaretkel olles jäi silma Sikamäe ehk Tõnise kalmistu mitte just kõige parem seisukord. See kalmistu on oma olemuselt tõeline viimase rahu paik ja vajab hädasti inimeste abi.

Ülle Särg, Peedu:
Olen talgujuht olnud ka varasematel aastatel, sel korral ka projektijuhina. Kuna 2001. aastal talgute korras valminud laululava on amo tiseerunud, siis miks miti üritust korrata, liiati et valdav taotlus kohaliku omi algatuse programmi poo heaks kiideti. Seotust KOI iga võibki pidada nende talgute eripäraks.

Viive Vink, Rannu Püha Martini kirik
Tänu oma tööle ja hobidele suhtlen palju. Mõned aas tad tagasi kuulsin väga tiht arvamust, et meie kalmisti heakord jätab soovida. Pidasime siis naisseltsi liikmetega aru ja otsustasime, et korraldame kalmistul talgud. Naisseltsi esinaisena ja idee väljaütlejana saigi minust talgu juht. Ma ei tähtsustaks taigu juhi isikut - talgud õnnestu vad ikka tänu osalejatele. Samuti on toetanud talguid vallalitsus.