VAATA 2021 TALGUPÄEVA KOKKUVÕTTEID:

Fotod - valik fotosid talgupaikadest
Talgupäev arvudes - talguteod maakonniti
Video - talgupäeva staap ja Tartu loodusmaja talgutegu
Kokkuvõte - Teeme Ära 2+2 talgupäevale joon alla


Tähelepanu all olid aastal 2021:


Igaühe looduskaitse...

... ja liigirikka niidulillede lapikese või putukahotelli rajamine. Üks tänavune üleskutse on märgata ja
toetada meid ümbritsevat elurikkust.

Loe lähemalt

Toiduraiskamise vähendamine

... ja kompostikasti ehitamine, et anda uus elu igapäevaselt köögis või aias tekkivatele biojäätmetele.

Üksteisest hoolimine

… ehk ohutult tegutsemine ja vaimsed vitamiinid, mis toetavad nii meid ennast kui ka meie lähedasi.

Kokku tehti:

2610

talgutegu

802

rajatud lilleniitu

461

ehitatud kompostikasti

Andmed seisuga 10. mai

#2x2talgupäev    #talgupäev    #teemeära

Pane oma talgutegu kirja